Specter - produkter - Kontrollera reapriser i WooCommerce från Specter


Introduktion


För att kontrollera reapriser i WooCommerce direkt från Specter behöver du aktivera funktionen Produktsynkronisering – SpecterWooCommerce. Detta gör du genom att navigera till → WooCommerceSpecter och därefter klicka på tabben Connector-inställningar.


Aktivera reapris på en produkt


  1. Logga in på ditt konto i Specter.
  2. Navigera till den artikel du vill ändra.
  3. Om du inte angivit ett reapris tidigare är det bara fälten Enhetspris inkl och exkl moms som är ifyllda. Fältet Ordinarie pris kan vara satt till 0 om du inte har jobbat med rea på produkten tidigare.

  4. Flytta Enhetspris exkl moms till fältet Ordinarie pris.
  5. Ange reapriset exkl moms i fältet Enhetspris exkl.
  6. Kryssa därefter i boxen Visa ordinarie pris i stycket Webbshop – information.

  7. Spara artikeln.
  8. Produkten visas nu med reapriset i WooCommerce.


Ta bort reapris


Om du vill ändra tillbaka till ordinarie pris igen måste du flytta tillbaka priset från Visa ordinarie pris till Enhetspris exkl moms.

Om du enbart avmarkerar checkboxen Visa ordinarie pris kommer dels reapriset att bli ett nytt ordinarie pris i WooCommerce samtidigt som artikeln i Specter (på översiktssidan för Artiklar) fortfarande markeras som att priset är nedsatt (eftersom ordinarie pris och enhetspriset skiljer sig åt).

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.