Modifiera orderdata som skickas till Specter


Introduktion


När en order skapas i WooCommerce skickas information om kunden, artiklarna i ordern samt frakten över till Specter.

Flödet för en ny order innebär två anrop från WooCommerce till Specter.

  1. Först skickas information om kunden till Specter. Om kunden inte existerar i systemet sedan tidigare skapas en ny kund. Kundens ID-nummer skickas därefter tillbaka till WooCommerce.
  2. I steg 2 skickas kundens ID-nummer tillsammans med övrig orderdata till Specter. Specter skapar då upp en order i sitt system och returnerar sedan ordernumret till WooCommerce.

I vissa fall finns ett behov av att skicka med kompletterande data alternativt att man behöver modifiera den data som skickas över.

Den här artikeln beskriver i detalj vilken data som skickas över i samband med en ny order, hur du gör för att modifiera denna data samt vilka fält som Specter har stöd för att ta emot.


Standardfält kunddata


Följande kunddata skickas över till Specter i samband med en ny order:

Fält i Specter Fält i WooCommerce
address $order->get_billing_address_1()
addressRow2 $order->get_billing_address_2()
zipCodeEng $order->get_billing_postcode()
city $order->get_billing_city()
emailAddress $order->get_billing_email()
phoneNo $order->get_billing_phone()
mobileNo $order->get_billing_phone()
countryCode $order->get_billing_country()
deliveryAddress $order->get_shipping_address_1()
deliveryAddressRow2 $order->get_shipping_address_2()
deliveryZipCodeEng $order->get_shipping_postcode()
deliveryCity $order->get_shipping_city()
deliveryCountryCode $order->get_shipping_country()
currency $order->get_currency()
language Fetched from get_locale() (support for Polylang)
typeCustomer ”C” (kund)
forceCustomerUpdate Force customer update from Specter settings
ignoreControlOrgNo Ignore control org.no from Specter settings
ignoreControlEmail Ignore control email from Specter settings
orgNo get_post_meta( $order_id, ’billing_identity_no’, true ) or get_post_meta( $order_id, ’klarna_pno’, true ) if any of them exist.
B2B-köp
customerOrganizationalForm ”C”
name $order->get_billing_company()
contactPerson $order->get_billing_first_name() + $order->get_billing_last_name()
invoiceCompanyName $order->get_billing_company()
deliveryCompanyName $order->get_shipping_company()
customerGroupId Customer group company from Specter settings
B2C-köp
customerOrganizationalForm ”P”
firstName $order->get_billing_first_name()
surName $order->get_billing_last_name()
contactPerson $order->get_billing_first_name() + $order->get_billing_last_name()
invoiceCompanyName $order->get_billing_first_name() + $order->get_billing_last_name()
deliveryCompanyName $order->get_shipping_first_name() + $order->get_shipping_last_name()
customerGroupId Customer group individual from Specter settings

Modifiera kunddata


Om du har behov av att lägga till, ta bort eller ändra den kunddata som skickas till Specter i samband med att en ny order skapas kan du använda sig av filtret wc_specter_send_custom_customer_data. Här är ett exempel på hur man lägger till information om en attention till adressen.


Standardfält orderdata


Följande fält skickas med över till Specter i samband med en ny order:

Fält i Specter Fält i WooCommerce
customerId User meta field wc_specter_client_id (stored by the Specter plugin)
externalOrderNo order->get_order_number()
ignoreExternalOrderNoControl Set to 0
internalComment $order->customer_note
currency $order->get_order_currency()
language Country code from get_locale()
customerReference $order->billing_first_name + $order->billing_last_name
customerOrderReference $order->get_order_number() *
payTypeIdentifier Formatted version of $order->payment_method
payTypeReference post_meta _klarna_order_reservation or _dibs_transaction_no (if Klarna or DIBS is the used payment method)
publishedComment Coupons used in order *
externalWebshopNo Web shop ID from Specter settings
stockSiteId Stock Site ID from Specter settings
sendOrderMail Send order email from Specter settings
sendOrderMailToUser Send order email to Administrator from Specter settings
userMail1 Administrator email address from Specter settings
pClass Klarna part payment Pclass
payTypeIdentifierPaySystemUser Klarna Eid if purchase done via Klarna
Artikeldata
articleNo_x $_product->get_sku() (from $order->get_product_from_item($item))
articleName_x $item[’name’] (from $order->get_items())
priceExclVAT_x $order->get_item_total( $item, false )
noOfItems_x $item[’qty’]
vatPercent_x Specter plugin calculated tax percentage
Frakt
articleNo_x Shipping SKU from Specter settings
articleName_x ”Shipping via” + $order->get_shipping_method()
priceExclVAT_x $order->order_shipping
noOfItems_x 1
vatPercent_x Specter plugin calculated tax percentage
Presentkort (via Smart coupons)
articleNo_x Set to ”discount”
articleName_x Set to ”Discount”
priceExclVAT_x – $this->get_total_credit_used_in_order( $order )
noOfItems_x 1
vatPercent_x Set to 0

Modifiera orderdatan


Om du har behov av att lägga till, ta bort eller ändra den orderdata som skickas till Specter i samband med att en ny order skapas kan man använda sig av filtret wc_specter_send_order_data. Här är ett exempel på hur man lägger till information om utlämningsställe.

Modifiera intern kommentar

Om du endast vill lägga till egen information i det som kallas Intern kommentar i ordern i Specter så kan du använda filtret wc_specter_internal_comment på följande vis:

Modifiera extern kommentar

Om du vill lägga till egen information i det som kallas publicerad kommentar i ordern i Specter så kan du använda filtret wc_specter_published_comment på följande vis:

Lägg till SMS-avisering via notifyDeliveryByMobile

Om leverans-avi skall skickas via SMS (kräver inställning i SBM). Om denna är satt till noll så används kundens från mobilnr från kundkort. En inställning under Systeminställningar och Fraktsätt skall sättas: SMS/Brevavisering = enligt order.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.