Specter - order - Synka fraktalternativ mellan WooCommerce och Specter


Introduktion


Om du erbjuder flera fraktalternativ i din butik är det en bra idé att lägga upp dessa i Specter så att dina ordrar från WooCommerce blir skapade på ett korrekt sätt i Specter.

Detta är något som blir än viktigare om du använder dig av Specters koppling till Unifaun/Pacsoft och erbjuder flera olika fraktalternativ i din butik.

Om en order i WooCommerce innehåller ett fraktsätt så rapporteras detta över som en orderrad i Specter (likt en vanlig produkt) med information om fraktsättets namn samt eventuella pris. För att frakten ska bli upplagd korrekt i ordern behöver du även tagga leveranssättet korrekt i Specter. Så här går du tillväga för att göra det:


Så här gör du


 1. Logga in i ditt konto i Specter.
 2. Navigera till → InställningarLeveranssätt.
 3. Om du inte har något leveranssätt upplagt sedan tidigare så klickar du på länken Skapa nytt leveranssätt.
 4. Ange namnet på leveranssättet, att det gäller för order samt en Extern nyckel.

 5. En extern nyckel är det samma som artikelnumret på fraktsättet som skickas över från WooCommerce till Specter. Hur artikelnumret för fraktsättet ser ut kan du se på dina ordrar i Specter. Vad artikelnumret ska vara anger du i inställningarna för Specter-modulen under rubriken Shipping SKU.

  I det här fallet har vi satt artikelnumret till att heta frakt-{SHIPPING_METHOD}, där {SHIPPING_METHOD} byts ut mot det valda leveranssättet i gemener och mellanslag byts ut mot _. Exempel:
  frakt-hämta_själv eller frakt-fri_frakt.

  Följande dynamiska taggar kan du välja mellan:
  {SHIPPING_METHOD} - Fraktens namn (som du har döpt den till) i gemener, där mellanslag byts ut mot _ (ex fri_frakt eller hämta_i_butik).
  {SHIPPING_METHOD_ID} - Fraktens method ID (ex flat_rate)
  {SHIPPING_INSTANCE_ID} - Fraktens unika instance ID.
  {VAT} - Fraktens momsprocent (ex. 25).

  I exemplet lägger vi till Hämta själv. Se på nedanstående bild hur artikelnumret/den externa nyckeln läggs in i inställningarna för leveranssättet i Specter.

 6. Spara leveranssättet i Specter. Därefter kan du i en order i Specter kontrollera så att det tillagda fraktsättet rapporteras in korrekt:


Modifiera artikelnumren för fraktalternativen som skickas till Specter


WooCommerce har inga artikelnummer för olika leveransmetoder. Om du vill skicka över egna artikelnummer för olika leveransalternativ till Specter finns det dock ett filter i pluginet som du kan använda dig av.


Modifiera texten för fraktalternativen som skickas till Specter


Namnet på frakten som skickas över till Specter anges med texten Shipping via (eller Frakt via) följt av namnet på fraktsättet. Om du vill ändra den inledande texten Shipping via så kan du använda följande filter:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.