Specter - produkter - Exempel på produktsynkronisering WooCommerce till Specter


Introduktion


Här är ett litet exempel på vad som uppdateras vid produktsynkroniseringen WooCommerce till Specter när en artikel sparas i WooCommerce.

I exemplet uppdaterar vi en variabel produkt för att visa på vad som uppdateras beträffande info knutet till huvudprodukten respektive variantprodukten.


Synka en produkt steg för steg


Vi har en variabel produkt med benämningen T-shirt och artikelnumret t-shirt-test.

I och med att det gäller en variabel produkt vill vi hantera lagersaldot på respektive variant. Därför ska rutan Aktivera lagerhantering på produktnivå inte vara ikryssad.

Den här produkten har tre varianter knutna till sig. Det rör sig om storlekarna Small, Medium och Large.

På varje variant anger vi sedan:

  • Ett unikt artikelnummer (helst med utgångspunkt från huvudproduktens artikelnummer).
  • Att vi vill hantera lager.
  • Ett pris på 150 kr.
  • En vikt.
  • En momsklass.

När vi sedan sparat (eller publicerat) produkten ser det ut så här i Specter om man söker på artikelnumret:

Här visas alltså huvudprodukten och de tre varianterna. Huvudprodukten har dock inget lager, till skillnad från respektive variant som alla har ett lagersaldo.

Ändra produktens titel

Om vi nu vill ändra namnet på produkten gör vi det genom att ändra huvudrubriken på produkten i WooCommerce.

När detta är gjort så ser produkterna i Specter ut på följande sätt:

Namnet har nu ändrats på alla varianter, från T-shirt till Min fina T-shirt. Variantprodukterna har även ett prefix som visar info om vilken storlek det rör sig om.

Ändra produktens pris

Om du vill ändra priset på en variabel produkt så gör du det i respektive variant. I det här exemplet ändrar vi priset på storleken Large.

När produkten är uppdaterad i WooCommerce så visas ändringen i Specter:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.