Specter - produkter - Exportera variantartiklar från Specter till WooCommerce


Introduktion


I den här guiden visar vi hur du går tillväga för att exportera variantartiklar från Specter till WooCommerce.

Eftersom det inte finns en automatisk importfunktion av artiklar i modulen Specter för WooCommerce så innebär den här guiden ett arbete i två steg.

 1. En export av produktdata från Specter.
 2. En import av samma information till WooCommerce.

Guiden förutsätter även att du har ett konto hos Specter där du har lagt upp minst en variantartikel samt har importpluginet WP All Import (inklusive deras WooCommerce add-on) installerat i din WooCommerce-butik.


Exportera produkter från Specter


 1. Logga in på ditt konto på Specter.
 2. Navigera till → VerktygImport/Export
 3. Klicka på Exportera
 4. Välj Artiklar
 5. Välj den Artikelgrupp du vill exportera och kryssa i den information du vill föra över från Specter till WooCommerce. Se bilden här nedanför för den standarddata som vi valde att exportera. Det viktigaste är att få med Artikelnummer, Benämning, Försäljningspris och Variantdata.

  Tänk på att Specter specificerar och exporterar priser exklusive moms. Det är alltså bra att försäkra dig om att du i WooCommerce har ställt in så att du anger priser exklusive moms när du jobbar med produkter i backend.

 6. Klicka på Exportera.

Nu skapas en csv-fil som laddas ner till din dator. Denna fil ska nu användas för import av produkter till WooCommerce.


Importera artiklar till WooCommerce


 1. Logga in i din WooCommerce-butik.
 2. Navigera till → WP All ImportNew Import.
 3. Klicka på Upload a file och välj den csv-fil som du skapade i Specter alldeles nyss.

 4. Välj Create new WooCommerce Products under Import data from this file to… Klicka därefter på knappen Continue to step 2.
 5. Nu kommer du att gå genom en flersidig mappnings-guide där du anger var informationen från csv-filen ska sparas i respektive produkt. Ta tag i rubrikerna i högerspalten och släpp dem i önskat fält.

 6. Rutan WooCommerce Add-on ser ut på samma sätt som när du skapar eller redigerar en produkt i WooCommerce. Här mappar du upp information som artikelnummer (SKU), pris och övrig produktdata. Kom ihåg att ange rätt produkttyp (dvs Variabel produkt om du har exporterat produktvarianter från Specter).

 7. För variantprodukter är det viktigt att komma ihåg att lägga till de attribut som gäller för de olika varianterna. I vårt exempel består dessa bara av storlek.

 8. Under fliken Varianter anger vi hur varje produktvariant är länkad till huvudprodukten. Vi väljer det första valet ”All my variable products have SKUs or some…”. Därefter drar vi artikelnummer från högerspalten till fältet SKU element for parent och huvudartikel från högerspalten till fältet Parent SKU element for variation.

 9. När du är färdig med mappningen av de olika produktfälten klickar du på knappen Continue to step 3. Här ska en unik identifierare anges för produktimporten. Klicka på knappen Auto-detect. Det ska räcka.

 10. Nu har du gått igenom alla steg i mappningen och kan slutföra importen.

 11. Om du missade någonting i importen och vill göra en ny import från samma fil kan du navigera till → All ImportManage Imports. Klicka där på Edit Import för att endast ändra på din importmall och därefter köra importen på nytt igen.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.