Specter – Frågor & svar

Jag har problem med produktsynken Specter till WooCommerce på enstaka produkter

  • Se till att inte använda å, ä, ö eller mellanslag i artikelnumren.
  • Kontrollera så att det inte ligger några produkter i papperskorgen i WooCommerce som har samma artikelnummer som en publicerad produkt.

Synkroniseringen av lagersaldo, artikeldata eller orderstatus fungerar inte alls

Den version av Specters API som Specter-pluginet kommunicerar med har ibland ett problem med kommunikationen mellan Specter och webbutiken om webbutiken använder https (med TLS v1.2+).

Om du har aktiverat synkronisering av lagersaldo, produktdata eller orderstatus och du upplever att synken inte fungerar alls, då kan Specter hjälpa dig att manuellt konfigurera ditt konto så att det fungerar.

Kontakta i så fall Specters kundtjänst på support@specter.se och be dem att konfigurera ert konto så att det fungerar med https ihop med Krokedils Specter-plugin.

Följande URL'er gäller för synkronisering:

  • Lagersaldosynk: dindoman.se/?wc-specter-callback=specter-stocksync
  • Artikelsynk: dindoman.se/?wc-specter-callback=specter-productsync
  • Orderstatussynk: dindoman.se/?wc-specter-callback=specter-ordersync

Vad innebär följande felmeddelande: ”The stored URL for synchronization callbacks from Specter and the current Site URL does not match. Please resave the WooCommerce Specter Connector settings”?

När du aktiverar  LagersaldosynkroniseringOrderstatussynkronisering eller Produktsynkronisering Specter till WooCommerce så sparas webbutikens url i Specters system. Denna url sparar även vår Specter-modul i sina inställningar. Om du gör en ändring av webbutikens url (dvs flyttar den från en domän till en annan eller skaffar ett ssl-certifikat, dvs går från http till https) så uppmärksammar modulen detta och meddelar dig som administratör att du bör uppdatera url’en i Specters system för att anropen från Specter ska uppfattas av webbutiken.

För att åtgärda problemet och därmed dölja meddelandet så behöver du avaktivera och därefter återaktivera se synkroniseringar du nu har aktiva hos Specter (  LagersaldosynkroniseringOrderstatussynkronisering eller Produktsynkronisering Specter till WooCommerce). Detta gör du genom att navigera till → WooCommerce → Specter och därefter klicka på tabben Connector-inställningar.

När du har klickat på knappen  Deactivate… på de synkroniseringar som är aktiva och därefter Activate… så uppdateras Specter med den nya url’en och meddelandet ska försvinna i admin.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.