Klarna (v2) – Manually update the plugin

In the beginning of 2021 Klarna will retire their old Klarna Checkout v2 (KCOv2) and Klarna Payment Gateways (KPM). The plugins we here at Krokedil have developed replaces those old plugins.

If you’re still using KPM you should therefore upgrade to Klarna Payments for WooCommerce and if you’re still using KCOv2 you should upgrade to Klarna Checkout for WooCommerce.

You can read more about this in the post Klarna retires the v2 platform.

Good resources and guides in english

How you can manually update your plugin. 


Guide på svenska - Uppdatera plugin manuellt

Alternativ 1

Via FTP
Om du har tillgång till FTP till ditt webbhotell så uppdaterar du så här:

 1. Ladda ner pluginet från här.
 2. Packa upp zip-filen på din hårddisk och då får du en katalog som heter woocommerce-gateway-klarna
 3. Öppna ditt FTP-program och logga in på ditt konto hos ditt webbhotell.
 4. Oftast hittar du plugin-mappen i en liknande sökväg: /public_html/yourdomain.com/wp-content/plugins/woocommerce-gateway-klarna/
 5. När du står i mappen /public_html/yourdomain.com/wp-content/plugins/woocommerce-gateway-klarna/ så markera alla filer och ta bort dem.
 6. I ditt FTP-program så letar du nu upp mappen som du packade upp på din dator (steg 2)
 7. Ladda sedan upp alla filer i din lokala mapp woocommerce-gateway-klarna till mappen /public_html/yourdomain.com/wp-content/plugins/woocommerce-gateway-klarna/ på ditt webbhotell.

Alternativ 2

Via WordPress

 1. Ladda ner pluginet från här.
 2. Börja med att gå till denna sida i din WordPress kontrollpanel woocommerce ---> inställningar ---> Betalningar
 3. Välj sedan de aktiva Klarna betalningsalternativen du har och spara/skriv ner alla inställningar i dessa, då det kan försvinna när du tar bort tillägg/pluginet och installerar det nya.
 4. När du har alla uppgifter och inställningar i dina aktiva Klarna-betalsätt så går du till Tillägg (plugins) och letar efter WooCommerce Klarna Gateway
 5. Deaktivera tillägget/pluginet WooCommerce Klarna Gateway
 6. Radera sedan tillägget/pluginet WooCommerce Klarna Gateway
 7. Välj sedan i toppen av Tillägg/Plugin-sidan att Lägg till nytt och välj då filen som du laddade ner i Steg 1 och installera och aktivera det.
 8. Gör sedan Steg 2 igen och gå igenom vilka aktiva betalningsalternativ du vill ha igång och lägg till de inställningar du skrev ner i Steg 3. Glöm inte att Spara när du gjort ändringar.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.