Modifiera produktdata som skickas till Specter


Introduktion


När en produkt skapas eller sparas i WooCommerce, och produktsynkronisering i riktningen WooCommerce → Specter är aktiverad i pluginets inställningar, skickas information om produkten över till Specter.

Om det rör sig om ett artikelnummer som existerar i Specters system sedan tidigare så uppdateras artikeln i Specter. Om artikelnumret inte existerar sedan tidigare så skapas en ny artikel i Specter. 

Om det rör sig om en ny artikel i Specter följer även lagersaldot med över till Specter. I framtida uppdateringar kan dock lagersaldot inte ändras från WooCommerce till Specter eftersom Specter är master när det gäller lagersaldohantering.

Den här artikeln beskriver i detalj vilken data som skickas över i samband med en sparande av en produkt i WooCommerce, hur du gör för att modifiera denna data samt vilka fält som Specter har stöd för att ta emot.


Standardfält artikeldata


Följande produktdata skickas över till Specter i samband med en ny order:

Fält i Specter Fält i WooCommerce
vatPercent nn
name nn
articleNo nn
oldArticleNo nn
priceExclVAT nn
standardOldPrice nn
showStandardOldPrice nn
createArticleStock nn
noItemsInStock nn
articleType nn
productWeight nn
inShop / inShop_webshop-xx nn
stockSiteId nn

Modifiera artikeldata


Om du har behov av att lägga till, ta bort eller ändra den artikeldata som skickas till Specter i samband med att en produkt sparas kan du använda sig av filtret 

wc_specter_send_custom_product_data . Här är ett exempel på hur man tar bort informationen om artikeltyp som skickas till Specter.

Här är ett exempel på hur man lägger till Streckkod i produktdatan som skickas till Specter:


Synka endast specifika artikeldatafält


I vissa fall kanske du endast vill synka exempelvis pris och momsklass mellan systemen, men du vill inte synka namnet på produkten. Då kan du använda dig av filtret  wc_specter_wc2specter_product_update_args. Ett exempel på hur du använder detta filter ser du här:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.