Specter - kunder - Så fungerar hanteringen av kunddata

Kunddata skickas endast i riktningen från WooCommerce till Specter i pluginet.

När en order skickas över från WooCommerce till Specter så görs två anrop till Specter.

  1. I anrop nummer ett skickas informationen om kunden över (namn, adress, e-post, telefon mm). Om kunden finns i Specter sedan tidigare så returneras ett kundnummer. Om kunden inte existerar sedan tidigare så skapas ett nytt kundkort i Specter och därefter returneras det nya kundnumret.
  2. I anrop nummer två skickas övrig orderdata från ordern i WooCommerce tillsammans med det nyss mottagna kundnumret. 

Uppdatera befintliga kundkort eller skapa nya?

I inställningarna för Specter-pluginet finns två inställningar för hur kunddata ska hanteras i Specter i samband med att en ny order skickas över.

Utgångsmässigt hanteras e-postadress samt organisationsnummer som unika nycklar när kunddata skickas över. Det betyder att om e-postadressen (`$order->get_billing_email()`) eller organisationsnumret (order meta `billing_identity_no`) som skickas över existerar i ett kundkonto hos Specter sedan tidigare, då uppdateras detta konto med den adressdata som nu skickas över. Om e-postadressen inte existerar sedan tidigare så skapas ett nytt kundkort.

Samma företag, flera konton

Om exempelvis Ignorera orgnr-kontroll är ikryssad i inställningarna så tas inte organisationsmumret med som en unik identifierare när kunddatan skickas över/uppdateras i Specter. Det kan vara användbart om ett företag har flera olika avdelningar och vill kunna ha olika kundkonton.

Det skapas dubbletter av kundkort i Specter, vad gör jag för fel?

  • Börja med att kontrollera dina inställningar i Specter-pluginet så att både Ignorera orgnr-kontroll eller Ignorera e-postkontroll är avmarkerade/urkryssade.
  • Om du ändå upplever det som att det skapas dubbletter - kontrollera e-postadress (samt organisationsnummer om din integration skickar över det) i respektive kundkort i Specter och se så om de skiljer sig åt. Om de de är olika så ska det skapas ett nytt kundkort.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.