Specter - Att starta upp en ny webbutik (testmiljö & förberedelser)

Den här artikeln innehåller information relaterad till det nuvarande pluginet WooCommerce Specter Integration som kommunicerar med Specters äldre API.

Specter erbjuder ingen testmiljö. Om du har behov av att göra egna tester före du går live med integrationen mellan WooCommerce och ditt Specter-konto kan du göra det på ett par olika sätt. Dessa tester sparas dock i ditt riktiga konto i Specter. 

Hur mycket du kan testa beror på hur ditt upplägg ser ut i dag - om du har en koppling mellan en annan webbutik och Specter redan idag, eller om du startar upp en ny webbutik mot Specter för första gången.


Jag har redan en webbutik kopplad till Specter idag


Det viktigaste här är att inte aktivera synken av lagersaldo, orderstatus eller produktuppdateringar i riktningen Specter till WooCommerce. Om man gör det slutar synken mellan Specter och den nuvarande webbutiken att fungera.

Följande delar i pluginet kan du dock använda utan att störa integrationen med den andra webbutiken:

  • Skicka över ordrar från WooCommerce till Specter.
  • Produktsynkronisering från WooCommerce till Specter (dvs när du skapar eller sparar om en produkt i WooCommerce så skickas produktdatan till Specter).
  • Export av samtliga artiklar från WooCommerce till Specter.

Jag har ingen webbutik kopplad till Specter idag


Här kan du använda alla funktioner eftersom du inte har någon annan integration igång. Tänk bara på att om du gör tester i ditt riktiga konto så behöver du justera tillbaka artikeldata, lagersaldon och annat som du ändrat när du är färdig.


Importera produkter till webbutiken eller Specter


I vissa fall har man behov av att skicka över artikeldata från ett av systemen till det andra före man kan gå live. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.